Eğitim Hizmetlerimiz

Kurumunuzun iç sistemler alanında ihtiyaç duyduğu eğitimleri birlikte belirleyerek; kurumunuza özel, örnek olay çalışmalarıyla zenginleştirilmiş, spesifik eğitimler düzenliyoruz.

İç Kontrol Sistemi Eğitimlerimiz

1. Risk Kontrol Nedir, Tanımları ve Örnek Olay Çalışmaları
2. Uyum Denetimi Eğitimi
3. KVK Mevzuatına Uyum Denetimi Eğitimi
4. Tedarikçi Risk Değerlendirmesi ve Kontrol Çerçevesi Eğitimi

Risk Yönetimi Eğitimlerimiz

1. Risk Kontrol Nedir, Tanımları ve Örnek Olay Çalışmaları
2. Operasyonel Risk Eğitimi
3. Dolandırıcılık Riski Eğitimi
4. Risk Kapsam Analizi ve Senaryo Yönetimi
5. Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi

Mevzuat Uyum Eğitimlerimiz

1. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Örnek Olay Çalışması
2. Uluslararası Yaptırımlara Yönelik Örnek Olay Çalışması
3. AML/CFT Açısından Kripto Para ve Blok Zincir Teknolojisi
4. KVK Uyum Eğitimi
5. KVK Kurulu Kararları Işığında Örnek Olay Çalışması

Finans ve Bankacılık Eğitimlerimiz

1.Örnek Firma Mali Veri Okuma ve Analizi ile Kredilendirme Çalışması
2. Vakalarla Kredi Erken Uyarı Sinyalleri, Sorunlu Krediler & Yönetimi
3. Vakalarla Dış Ticaret - Dış Ticaretin Finansmanı & Kredilendirme
4.Vakalarla Sektörler & Sektörel Firma Analizi, Risklerin Önlenmesi