finans ve bankacılık Eğitimlerimiz

Eğitimin amacı; İlgili birim ve şubelerin mizan, gelir tablosu ve bilanço okuma, mizandan ürün bulma, müşteri yaratma, çapraz satış yaratma, rakip analizi ve strateji oluşturma, bilanço kalemlerini ve içeriklerini anlama, aktarma arındırma, bilanço makyajlama, mali ve teknik analiz konularına hakim olma, risklerin ve sorunlu kredi oluşumunun önlenmesi, teklif kalitesini arttırma yeterliliklerini sağlamak ve yükseltmek amaçlanmaktadır.

Eğitim süresi; 3 gün

Eğitimin amacı; Birim, bölge ve şube müdürleri ile kobi, ticari ve kurumsal portföy yöneticilerinin ve yardımcılarının senaryo ve vakalar üzerinden günlük şube iş akışında kredileri analiz edebilmeleri, bilançolarını inceleyebilmeleri, sektörünü analiz edebilmeleri,  firmaların erken uyarı sinyallerini algılamaları ile sorunlu hale gelmeden neler yapmaları gerektiğini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim süresi; 2 gün

Eğitimin amacı; Uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı, riskleri incelenirken, aynı zamanda senaryo ve vaka bazlı olarak mali veriler / kredi teklif paketleri üzerinden tüm ödeme yöntemleri, maliyetleri, riskleri, maliyet – risk azaltıcı çözümleri, bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayrinakdi kredi türleri de gözden geçirilecek, analizlerin yapılması sağlanacak, mali veriler üzerinden dış ve finansmanı ürünleri, çapraz satış ürünleri bulunması sağlanacak, firmaların dış ticaret nakit akışlarının alınması ve firmaların işlemine ve ihtiyacına göre hangi ürünün kullanılabileceği kararının verilebilmesi yönünde katılımcılara bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim süresi; 3 gün

Eğitimin amacı; Türkiye ekonomisi ve riskler ile sektörler, sektörleri bekleyen riskler, pandeminin sektörler üzerindeki etkileri, beklenen gelişmeler ve sektör dönüşümleri, mali veriler üzerinden sektörel analizler ve hangi bankacılık ürünlerinin pazarlanabileceği hakkında bilgi aktarımının sağlanması ve vizyon kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitim süresi; 3 gün