İç kontrol Sistemi Eğitimlerimiz

Eğitimin amacı; Katılımcılar nezdinde risk ve kontrol çerçevesi hakkında farkındalığın artırılması ve risk ölçümüne dair örnek olay çalışmaları gerçekleştirilmesi.

Eğitim süresi; 2 gün

Eğitimin amacı; Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından çıkarılan mevzuat ve uluslararası yaptırımlar mevzuatı, bu mevzuata kurumların uyumunun denetimi için izlenecek denetim yöntemi ve araçları aktarılacaktır.

Eğitim süresi; 3 gün

Eğitimin amacı; Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı, bu mevzuata uyumunun denetimi için izlenecek denetim yöntemi ve araçları aktarılacaktır.

Eğitim süresi; 2 gün

Eğitimin amacı; Kurumların 3.taraflardan tedarik ettiği hizmetlerin yönetim çerçevesi, risk değerlendirmesi, kurumun bu risklere yönelik iç kontrol sisteminin denetimi için izlenecek denetim yöntemi ve araçları aktarılacaktır.

Eğitim süresi; 2 gün