Mevzuat Uyum Eğitimlerimiz

Eğitimin amacı; Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik uluslararası metodolojik çerçeve aktarılarak, MASAK şüpheli işlem tipleri bazında örnek olay incelemesi yapılacaktır.

Eğitim süresi; 2 gün

Eğitimin amacı; Uluslararası yaptırımlara uyum riski yönetim çerçevesi, araçları aktarılarak, örnek olay incelemesi yapılacaktır.

Eğitim süresi; 2 gün

Eğitimin amacı; Kripto para ve blokzincir teknolojisi ve bu teknolojinin Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı riski açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim süresi; 1 gün

Eğitimin amacı; Kripto para ve blokzincir teknolojisi ve bu teknolojinin Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı riski açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim süresi; 1 gün

Eğitimin amacı; Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uyum metodolojisi aktarılacak, akabinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanmış olan Kurul kararları ışığında KVK mevzuatına uyumsuzluğa dair örnek olay çalışması gerçekleştirilecektir.

Eğitim süresi; 2 gün