Finans ve Bankacılık

Finansal kuruluşun kredi tahsis, izleme, kredi erken uyarı takibi, sorunlu kredi yönetimi faaliyetlerini içerecek şekilde kredi yönetimi ulusal mevzuat ve iyi uygulamalar ışığında;

  • Kullanılan sistem, süreç, dokümantasyon, raporlama alanları çerçevesinde değerlendirilmekte,
  • Mevcut kredi tahsis süreçleri revizyonu sağlanmakta,
  • Kredi izleme optimizasyonu sağlanmakta,
  • Analizler sonucunda aksiyon planları oluşturularak raporlanmakta ve aksiyonlar takip edilerek periyodik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Hizmetimiz kapsamında;

  • Firmanın mali analizi, nakit akış analizi gerçekleştirilmekte,
  • Mevcut kredi sözleşmeleri ve borç/alacak yapısı gözden geçirilmekte,
  • Firmaya uygun finansman önerileri geliştirilmektedir.

Hizmetimiz kapsamında;

  • Firmanın mevcut faaliyet alanı, mali yapısının analizi gerçekleştirilmekte,
  • AB ve Türkiye teşviklerinden uyumlu olunan teşvik paketleri belirlenmekte,
  • Teşvik talep dosyasının hazırlanması ve takibi gerçekleştirilmektedir.