İşletim Hizmetlerimiz

Kurumunuzun Hedef ve Stratejileri Çerçevesinde Destek Fonksiyonları Etkin, Verimli ve Daha Az Maliyetli Olacak Şekilde Yürütüyoruz. 

“Kurumun İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi”  danışmanlık hizmetimizin kapsamında tasarlamış olduğumuz kontrol listeleri ve iç kontrol sistemini kurumunuzda kurarak;

 • Periyodik kontroller yerinde ve/veya uzaktan olmak üzere tarafımızca gerçekleştirilmekte,
 • 3 aylık Üst Yönetim raporlaması yapılmakta,
 • Kontrol envanteri güncel tutulmaktadır.

Mevzuat uyum alanında personel istihdam etmek isteyen kurumların aday tarama ve görüşme sürecini işletim hizmetimiz bulunmaktadır. Hizmetimiz kapsamında;

 • Kurumun mevcut organizasyon yapısı, iş ihtiyacı, kurum kültürü analiz edilir.
 • Analiz sonucunda personel adayında aranacak nitelikler Kurum yöneticisi ile birlikte belirlenir.
 • Mevcut aday havuzu ve referanslar aracılığıyla iletilen adaylar, Kurum ile belirlenen nitelikler çerçevesinde karşılaştırılır.
 • Karşılaştırma neticesinde en yüksek uyum skoruna ulaşan ilk 5 aday ile tarafımızca görüşme yapılarak, 3 aday Kurum yönetimi ile görüşmeye yönlendirilir.
 • Kurumun görüşmesi sonucunda istihdam sağlanması durumunda Kurum’a fatura kesilir. İstihdam sağlanamazsa diğer adaylar görüşmeye yönlendirilir.

Personel adayının istihdamı sonrasındaki 2 aylık sürede işten çıkarılması veya işten ayrılması durumunda Kurum için süreç 4.adımdan itibaren ücretsiz olarak yürütülür

Finansal kurumlarda görev yapan pazarlama ekiplerinin teknik bilgilerine (firma analizi, kredi tahsisi, çapraz ürün satışı, fiyatlama vb.) yönelik değerlendirme çalışması hizmetimiz bulunmaktadır. Hizmetimiz kapsamında;

 • Kurumun mevcut organizasyon yapısı, iş ihtiyacı, kurum kültürü, pazarlama personeli görev tanımları ve hedefleri analiz edilir.
 • Analiz sonucunda pazarlama personeli ile gerek yüzyüze gerekse anket yöntemi ile teknik konulara ilişkin çalışmalar gerçekleştirilir.
 • Yapılan çalışmalar ışığında pazarlama personeli teknik değerlendirmesi, gelişime açık yönler rapor formatına getirilerek Kurum ile paylaşılır.