Risk Yönetimi Eğitimlerimiz

Eğitimin amacı; Katılımcılar nezdinde risk ve kontrol çerçevesi hakkında farkındalığın artırılması ve risk ölçümüne dair örnek olay çalışmaları gerçekleştirilmesi.

Eğitim süresi; 2 gün

Eğitimin amacı; Operasyonel risk yönetim çerçevesinin ve operasyonel risk yönetim araçlarının örnek olay çalışmaları ile aktarılması.

Eğitim süresi; 2 gün

Eğitimin amacı; Kurum içi ve kurum dışı kişilerce gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinin çerçevesi, bu riskin minimize edilmesine yönelik risk ve kontrol değerlendirme mekanizmaları aktarılacaktır.

Eğitim süresi; 2 gün

Eğitimin amacı; Risk kapsam analiz metedolojisi, izleme süreçlerinde kullanılan periyodik senaryoların optimizasyon yönetimi hakkında bilgi aktarımı sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitim süresi; 2 gün

Eğitimin amacı; Siber risk kavramı, tespit  ve korunma yöntemleri konularında örnek olaylarla katılımcılara bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim süresi; 1 gün